Kontakt oss

Data og innsikt

Få unik innsikt i hvem som besøker og bruker eiendommene dine.

Kom i kontakt

Innsikt i besøksmønstre og nabolagsprofiler gir muligheter til tilpasset markedskommunikasjon, datadrevet prismodellering og effektmåling over tid.

Icon - settings

Følg kundegrunnlaget i realtid

Vårt datagrunnlag gir dyp innsikt i hvem som besøker og bruker eiendommen i realtid. Ved å koble sammen parkeringsdata med nabolagsprofiler kan vi gjøre avanserte målgruppesegmenteringer. 

Artboard – 4-1

Tilpass kommunikasjonen

Vi hjelper deg med å knytte kundebasen til eksisterende og potensielle markeder. Tilpass budskap i markeds-kommunikasjonen basert på hvilke segmenter som besøker eiendommen. 

chart

Effektmåling

Mål effekten av markedstiltakene ved å se på endringer i segmentenes adferd før og etter ulike markedsaktiviteter. 

 

data og innsikt bilde

 

innsikt@2x-2

 

Øk lønnsomheten med bedre innsikt om kundene

Effektiv markedsføring er avhengig av godt definerte målgrupper for å kunne målstyre budskap i riktig kanal til riktig målgruppe. Ved hjelp av våre avanserte analysetjenester kan vi hjelpe deg med å avdekke hvilke forbrukergrupper som faktisk besøker din eiendom.

Datagrunnlaget vårt kobler parkeringsadferd, besøkslengde og besøksfrekvens med nabolagsprofiler fra Mosaic™ klassifiseringsmetodikk. Metoden deler nabolag inn i ulike grupper basert på demografi, kjøpekraft, familiesammensetning, interesser, holdninger og livsstil.

Med denne segmenteringen kan vi definere gode personas for å optimalisere markedskommunikasjonen med riktig budskap i riktig kanal. Samtidig kan du følge utviklingen av kundegrunnlaget over tid for å avdekke endring i adferd, preferanser og trender. Du kan dermed måle om markedstiltakene dine faktisk har gitt effekt i de ulike målgruppene. 

Mosaic™ bygger på offentlig godkjent og tilgjengelig statistikk fra ulike kilder.  Statistikken, eller kombinasjonen av statistikk, kan ikke knyttes direkte til et individ.

Funksjonalitet

 

Berik parkeringsadferd med avansert målgruppeanalyse og følg utviklingen av kundegrunnlaget i realtid og over tid.

monitor

Dashboard med live data

Følg utviklingen av besøksmønstre og parkeringsadferd i realtid og over tid.

 

group

Unik målgruppeinnsikt

ANPR-teknologien og eksklusiv tilgang til nabolagsprofiler gjør det mulig å få unik innsikt i besøkendes demografi, kjøpekraft og livsstil.

invite

Avanserte analyser

Få tilgang til avanserte analyser av kundegrunnlaget.

setting-lines

Effektmåling

Mål effekten av markedsaktivitetene gjennom å se på utviklingen i segmenter, besøksmønster og frekvens over tid.

code

Integreres mot dine systemer

Integrasjon betyr sømløse brukerreiser. Vi kobler oss mot dine systemer etter ønske.

 

credit-card

Datadrevet prismodellering

Datagrunnlaget vårt gjør et mulig å videreutvikle prismodeller for å bedre treffe de besøkendes behov. 

 

Hold deg oppdatert
 
Meld deg på vårt nyhetsbrev og bli oppdatert på siste nytt.
 

Vil du bli kontaktet?
 
Legg inn kontaktinformasjonen
din så hører du fra oss.