Om Bember

Eiendomsbransjen møter stadig nye krav og forventninger – både fra myndighetene, finansielle aktører og markedet generelt. Bember hjelper deg å holde tritt med den digitale utviklingen samfunnet og økonomien står ovenfor, slik at endring blir enkelt.

Vi er et teknologiselskap som utvikler digitale tjenester for lønnsom og bærekraftig eiendomsdrift. Våre løsninger hjelper eiendomsbesittere å oppdage skjulte inntektsmuligheter i sin portefølje, og muliggjør nye måter å kommunisere med kundene på.

Våre tjenester gir økt innsikt i besøkende og brukere gjennom digitalisering av kundereisen, og bidrar til å øke eiendommens lønnsomhet.

Bember jobber med noen av landets største eiendomsaktører, og har utviklet løsninger det er blitt etterspørsel etter i markedet. Derfor ruster vi oss nå for videre vekst. I Bember drives vi av å identifisere og skape verdi for våre kunder. Når vi lykkes med det, skaper vi også verdi for Bember.

Vi utvikler morgendagens løsninger

Vi kobler mennesker og teknologi til bedre kundereiser og nye inntektstrømmer.

Våre tjenester gjør eiendomsbesittere i stand til å øke inntektene på eiendommene sine og utvikle økosystemene rundt.

Kundene våre er store aktører innen eiendom, parkering, kjøpesenter, detaljhandel og hotell. Med Bembers digitale løsninger for drift kan de optimalisere sin virksomhet, og gi kundene sine en bedre kundereise.

Vår misjon er å være den mest innovative, bærekraftige og tilpasningsdyktige leverandøren på markedet, og en foretrukket partner for eiendomsbesittere som ønsker å digitalisere sine eiendommer og forretningsmodeller.

Vi skaper sømløse kundereiser og utvikler oss konstant for å tilpasse oss etterspørselen i markedet.

Våre samarbeidspartnere i bransjen er mange. Derfor kan våre løsninger innlemmes med eksisterende løsninger, på tvers av operatører og tekniske systemer.

Kontakt oss

Legg inn kontaktinformasjonen
din, så hører du fra oss.