Om Bember

Eiendomsbransjen møter stadig nye krav og forventninger – både fra myndighetene, finansielle aktører og markedet generelt. Bember hjelper deg å holde tritt med den digitale utviklingen samfunnet og økonomien står ovenfor, slik at endring blir enkelt.

Vi er et teknologiselskap som utvikler smarte digitale løsninger. Våre kunder er innen eiendomsbesittere og forvaltere, kjøpesenter- og handelskjeder, banker og medlemsorganisasjoner.

Våre tjenester gir økt innsikt i besøkende og brukere gjennom digitalisering av kundereisen, og bidrar til å øke eiendommens lønnsomhet.

Vi utvikler morgendagens løsninger

Vi kobler mennesker og teknologi til bedre kundereiser og nye inntektstrømmer.

Våre tjenester gjør eiendomsbesittere i stand til å øke inntektene på eiendommene sine og utvikle økosystemene rundt.

Kundene våre er store aktører innen eiendom, parkering, kjøpesenter, detaljhandel og hotell. De benytter Med Bembers digitale verktøy for drift kan de optimalisere sin virksomhet, og gi kundene sine en bedre kundereise.

Vår misjon er å være den mest innovative, bærekraftige og tilpasningsdyktige leverandøren på markedet, og en foretrukket partner for eiendomsbesittere som ønsker å digitalisere sine eiendommer og forretningsmodeller.

Vi skaper sømløse kundereiser, og utvikler oss konstant for å tilpasse oss etterspørselen i markedet.

Våre samarbeidspartnere i bransjen er mange. Derfor kan våre tjenester innlemmes med dine eksisterende løsninger, på tvers av operatører og tekniske systemer.

Vil du bli kontaktet?

Legg inn kontaktinformasjonen
din, så hører du fra oss.