Bember Coworking Manager

Åpner bygget for eksternt bruk, fleksibel bruk og bedre ressursutnyttelse i nabolaget.

Bember Co-working Manager

Åpner bygget for eksternt bruk, fleksibel bruk og bedre ressursutnyttelse i nabolaget

Fleksible leieforhold

Bember Coworking Manager muliggjør det å etablere fleksible leieforhold i en eiendom. Dette inkluderer korttidsleie, langtidsleie, forhåndsbooking av objekter og tilrettelegging for trygg utleie til eksterne brukere. Alle avtaler er digitale, så administrasjon er redusert til et minimum. Brukerne administrerer i stor grad seg selv.

Reduser administrasjon

Med Bember Coworking Manager vil en eiendomsbesitter kunne redusere administrasjon av løpende leiekontrakter, men også generere nye inntekter gjennom utleie av objekter som tidligere ikke har vært mulig å leie uten digitalisering. Det muliggjør også ny omsetning fra brukere som ikke har tilgang til bygget til vanlig.

Balanser utnyttelsen av ressurser

Eiendomsbesittere i et område kan med løsningen gjøre sine objekter tilgjengelige for andre leietakere fra andre bygg og på den måten balansere utnyttelsen av ressurser som ellers er skjevfordelt i et område. Dine leieforhold blir mer attraktive ved å gi dine leietakere tilgang til eksterne ressurser. Særlig er det parkeringsplasser og møterom som er attraktivt å dele på tvers av naboeiendommer.

Digitale avtaler

Avtaler signeres digitalt uten behov for administrasjon. Vilkår aksepteres av leietaker ved gjennomført booking.

calendar-check

Faste leieavtaler

Fleksible abonnementsløsninger med løpende leie. Kutt ned på administrasjonskostnader.

Online Portal

Tilgang til baksystem med oversikt over alle leieobjekter, avtaler, vilkår, fakturahistorikk og mulighet til å legge til brukere.

Booking

La eksisterende leietakere reservere og betale for fellesressurser på eiendommen. Både korttids- og langtidsleie samt løpende avtaler.

Ekstern booking

Tilgjengeligjør leiebojektene dine for eksterne leietakere og gi dine leietakere mulighet til å få tilgang til eksterne ressurser.

Smart aksessytem

Gir eiendomsbesitter kontroll over hvem som skal ha tilgang til de ulike ressursene i bygget. Administrator bestemmer ulike autoriseringsnivåer for brukere.

Vil du vite mer?

Legg inn din kontaktinformasjon, så hører du fra oss.