Bember Coworking Manager

Åpner bygget for eksternt bruk, fleksibel bruk og bedre ressursutnyttelse i nabolaget.

Bember Co-working Manager

Åpner bygget for eksternt bruk, fleksibel bruk og bedre ressursutnyttelse i nabolaget

Fleksible leieforhold

Bember Coworking Manager muliggjør etablering av fleksible leieforhold i en eiendom. Dette inkluderer korttidsleie, langtidsleie, forhåndsbooking av objekter og tilrettelegging for trygg utleie til eksterne brukere. Alle avtaler er digitale, så administrasjon er redusert til et minimum. Brukerne administrerer i stor grad seg selv.

Reduser administrasjon

Med Bember Coworking Manager kan eiendomsbesittere redusere administrasjon av løpende leiekontrakter og generere nye inntekter gjennom utleie av objekter det ikke var mulig å leie ut før eiendommen ble digitalisert. Tjenesten muliggjør også ny omsetning ved å åpne eiendommene for brukere som tidligere ikke hadde tilgang.

Balanser utnyttelsen av ressurser

Med Bember Coworking Manager kan eiendomsbesittere i et område åpne sine objekter for leietakere i nærliggende bygg. Særlig parkeringsplasser og møterom er det attraktivt å dele på tvers av naboeiendommer. Slik deling gir balansert utnyttelse i området og gjør objektene mer attraktive for leietakere og besøkende.

Digitale avtaler

Avtaler signeres digitalt uten behov for administrasjon. Vilkår aksepteres av leietaker ved gjennomført booking.

calendar-check

Faste leieavtaler

Fleksible abonnementsløsninger med løpende leie. Kutt ned på administrasjonskostnader.

Online Portal

Tilgang til baksystem med oversikt over alle leieobjekter, avtaler, vilkår, fakturahistorikk og mulighet til å legge til brukere.

Booking

La eksisterende leietakere reservere og betale for fellesressurser på eiendommen. Både korttids- og langtidsleie samt løpende avtaler.

Ekstern booking

Tilgjengeligjør leieobjektene for eksterne leietakere og gi leietakere mulighet til å få tilgang til eksterne ressurser.

Smart aksessytem

Gir eiendomsbesitter kontroll over hvem som skal ha tilgang til de ulike ressursene i bygget. Administrator bestemmer ulike autoriseringsnivåer for brukere.

Vil du vite mer?

Legg inn din kontaktinformasjon, så hører du fra oss.