Bember Retail Manager

Forbedre kundenes handelsopplevelse, belønn de lojale kundene og administrer lokalene online.

Bember Retail Manager

Forbedre kundenes handelsopplevelse, belønn de lojale kundene og administrer lokalene online.

Belønn dine kunder med medlemsfordeler

Med Bember Retail Manager kan du nå tilby en enklere og bedre brukerreise for dine kunder, samtidig som du øker lojaliteten og opprettholder en konkurransefordel i markedet.

Parkeringsvalidering

Med parkeringsvalidering kan du tilby dine handlende kunder en øyeblikkelig fordel og vise anerkjennelse for deres lojalitet ved å handle hos deg med f.eks en times gratis parkering. Parkeringsvalidering bidrar i tillegg med å sikre at de som parkerer på din eiendom enten er handlende kunder eller betaler for sin parkering.

Kundeklubb-integrasjon

Bember Retail Manager muliggjør det å koble din kundeklubb til våre parkeringsløsninger. På den måten kan klubben tilby spesielle fordeler for medlemmer, kommunisere med sine medlemmer når de faktisk er tilstede og samle annen relevant informasjon om medlemmet. Alt skjer iht til GDPR og din klubbs medlemsvilkår.

Data og innsikt om besøkende

Bember Retail Manager hjelper aktører i handelsnæringen med å opparbeide et datagrunnlag som gir dyp innsikt i hvilke kundegrupper som besøker butikkene i sanntid. Datagrunnlaget vårt kobler parkeringsatferd, besøkslengende- og frekvens med nabolagsprofiler fra Mosaic klassifiseringsmetodikk. Metoden deler nabolag inn i ulike grupper basert på demografi, kjøpekraft, familiesammensetning, interesser, holdninger og livsstil.

Med innsikt i besøkende kan man selvfølgelig tilpasse budskapet i markedskommunikasjonen eller geografisk distribusjon basert på hvilke segmenter som besøker butikkene, men det er også svært verdifull informasjon dersom man skal finne attraktive leietakere til ledige lokaler.

Tilgang til dørlåser og kjøle- og varmesystemer online

Med et tilknyttet dørsystem har du alltid kontroll på hvem som har tilgang til hvilke dører og når. Aldri en nøkkel på avveie. Tildel en medarbeider muligheten til å åpne butikken i sanntid fra telefonen din. Deaktiver nøkkelen umiddelbart ved behov. Med andre kritiske systemer knyttet til, kan du overvåke og styre dem direkte fra telefonen eller pulten 24/7. Det er kun fantasien som setter grenser.

Digital parkeringsvalidering

Tilby dine handlende kunder en øyeblikkelig fordel og vis anerkjennelse for deres lojalitet for å handle hos dere med gratis parkering

Fjern fremmedparkering

Fjern fremmedparkering og øk din tilgjengelighet av parkeringsplasser for de kundene som handler hos dere.

Kundeklubb-integrasjon

Integrer din kundeklubb til løsningen og tilby dine kunder og medlemmer eksklusive fordeler.

conversation-chat-text

Lojalitetsfordeler

Forsterk dine kunderelasjoner ved å gi dine kunder og besøkende lojalitetsfordeler ved å handle hos deg og øk dermed kundelojaliteten.

Data og innsikt om besøkende

Effektiviser og tilpass budskapet i din markedskommunikasjon ved hjelp av data og innsikt om besøkende i sanntid.

Integrert med aksessanlegg eller andre systemer

Løsningen kan integreres med ulike aksessanlegg for sikrere og fleksibel nøkkelhåndtering. Man kan også knytte til andre kritiske systemer etter behov.

Vil du vite mer?

Legg inn din kontaktinformasjon, så hører du fra oss.