Bember Retail Manager

Forbedre kundenes handelsopplevelse, belønn de lojale kundene og administrer lokalene online.

Bember Retail Manager

Forbedre kundenes handelsopplevelse, belønn de lojale kundene og administrer lokalene online.

Belønn kundene med medlemsfordeler

Med Bember Retail Manager kan man nå tilby en enklere og bedre brukerreise for sine kunder, samtidig som man øker lojaliteten og opprettholder en konkurransefordel i markedet.

Parkeringsvalidering

Med parkeringsvalidering kan man tilby sine handlende kunder en øyeblikkelig fordel og vise anerkjennelse for deres lojalitet ved å handle med f.eks. en times gratis parkering. Parkeringsvalidering bidrar også til å sikre at de som parkerer på  eiendommen enten er handlende kunder eller betaler for sin parkering.

Kundeklubb-integrasjon

Bember Retail Manager muliggjør det å koble en kundeklubb til våre parkeringsløsninger. På den måten kan klubben tilby spesielle fordeler for medlemmer, kommunisere med medlemmer når de faktisk er tilstede og samle annen relevant informasjon om medlemmet. Alt skjer i samsvar med GDPR og  klubbens medlemsvilkår.

Data og innsikt om besøkende

Bember Retail Manager hjelper aktører i handelsnæringen med å opparbeide et datagrunnlag som gir dyp innsikt i hvilke kundegrupper som besøker butikkene i sanntid. Datagrunnlaget vårt kobler parkeringsatferd, besøkslengende- og frekvens med nabolagsprofiler fra Mosaic klassifiseringsmetodikk. Metoden deler nabolag inn i ulike grupper basert på demografi, kjøpekraft, familiesammensetning, interesser, holdninger og livsstil.

Med innsikt i besøkende kan man selvfølgelig tilpasse budskapet i markedskommunikasjonen eller geografisk distribusjon basert på hvilke segmenter som besøker butikkene, men det er også svært verdifull informasjon dersom man skal finne attraktive leietakere til ledige lokaler.

Tilgang til dørlåser og kjøle- og varmesystemer online

Med et digitalt dørsystem integrert mot Bember Retail Manager har man alltid kontroll på hvem som har tilgang til hvilke dører og når. Aldri en nøkkel på avveie. Tildel medarbeidere muligheten til å åpne butikken i sanntid fra telefonen. Deaktiver nøkkelen umiddelbart ved behov. Med andre kritiske systemer knyttet til, kan man overvåke og styre de direkte fra telefonen eller pulten 24/7. Det er kun fantasien som setter grenser.

Digital parkeringsvalidering

Tilby  handlende kunder en øyeblikkelig fordel og vis anerkjennelse for deres lojalitet for å handle med gratis parkering

Fjern fremmedparkering

Fjern fremmedparkering og øk tilgjengelighet av parkeringsplasser for de kundene som handler.

Kundeklubb-integrasjon

Integrer kundeklubben til løsningen og tilby kunder og medlemmer eksklusive fordeler.

conversation-chat-text

Lojalitetsfordeler

Forsterk kunderelasjoner ved å gi kunder og besøkende lojalitetsfordeler ved å handle hos dere og øk dermed kundelojaliteten.

Data og innsikt om besøkende

Effektiviser og tilpass budskapet i markedskommunikasjon ved hjelp av data og innsikt om besøkende i sanntid.

Integrert med aksessanlegg eller andre systemer

Løsningen kan integreres med ulike aksessanlegg for sikker og fleksibel nøkkelhåndtering. Man kan også knytte til andre kritiske systemer etter behov.

Vil du vite mer?

Legg inn din kontaktinformasjon, så hører du fra oss.