Bember Tenant App

Kommuniser smart og effektivt med leietakere.

Bember Tenant App

Kommuniser smart og effektivt med leietakere.

Fornøyde leietakere

Teknologien utvikler seg i rekordfart og det samme gjør behovet til den moderne leietakeren. Som eiendomsbesitter trenger man tilgang til digital teknologi som forbedrer og effektiviserer kommunikasjon med leietakerne, uten behov for ytterligere integrasjon. Alle leietakere får tilgang til en app for kommunikasjon og tjenester, som eiendomsbesitter enkelt kan profilere som sin egen. Øk leietakertilfredsheten gjennom god digital kommunikasjon, digitale tjenester og bedre informasjonsflyt.

Smartere kommunikasjon

Uansett hvilke ønsker og behov leietakere har, er det en faktor som er universelt viktig: å ha en god dialog og oppfølging mellom leietaker, underleverandører og utleier. Bember har implementert et effektivt og smart meldingssystem som gjør administrasjon og kommunikasjon enklere og bidrar til økt effektivitet i den daglige drift av eiendommer.

La gjester parkere enkelt

Med digital booking av gjesteparkering har det aldri vært enklere å gi gjester tilgang til parkeringsfasilitetene.

Kostnadseffektiv drift

Det er enkelt å administrere f.eks. brukerrettigheter eller parkeringsavtaler. Vår tjeneste reduserer manuelle prosesser og tilrettelegger for automatisering av arbeidsoppgaver. Dette gir kostnadseffektiv drift og forbedret leietakeropplevelse.

Branded App

Farger og logoer i leietakers app bestemmes av eiendomsbesitter uten at man må investere i utvikling og vedlikehold.

conversation-chat-text

Smart kommuni­kasjon

Appens meldingssystem lar brukere sende meldinger direkte til korrekt mottaker hos eiendomsbesitter eller underleverandør, og sikrer at meldingene inneholder relevant informasjon om tid, sted, problem og avsender.

Plantegninger

Plantegninger over alle areal er tilgjengeliggjort i appen. Slik gjør vi det blir enkelt for alle å føre oversikt over dokumentasjon etc.
Informasjonen er alltid oppdatert.

Online portal

Det er enkelt å styre tilganger for ulike leietakere, ta ut statistikk, rapporter og annen relevant innsikt for den daglige driften.

Brukere og rettighetstyring

Med brukerrettigheter kan man detaljert styre rettighetene til alle brukerne med umiddelbar virkning. F.eks. kan man invitere inn en leietaker som administrator, slik at leietakeren selv kan administrere sine egne ansatte.

credit-card-1

Betaling

Ta betalt for enkeltsalg eller utleie:
– Kortbetaling (privat- eller firmakort)
– Firmakonto (månedlig faktura)

Digitale parkeringsavtaler

Fjern administrasjonskostnadene gjennom å digitalisere administrasjon av parkeringsavtaler

Hvitelister

Eiendomsbesitter kan hviteliste kjøretøy knyttet til sine parkeringsplasser f.eks. for sine egne drifts- eller administrasjonsbiler.

Parkerings­kontroll

Ved hjelp av det digitale kontroll-verktøyet med skiltgjenkjenning funksjonalitet, er det enkelt å undersøke via telefonen om et kjøretøy er gyldig parkert.

Vil du vite mer?

Legg inn din kontaktinformasjon, så hører du fra oss.