Personvernerklæring rekruttering

Behandling av personopplysninger ved rekruttering
Når du søker jobb hos oss vil dine personopplysninger registreres og behandles i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Opplysningene som blir gitt vil kun være tilgjengelige for HR og rekrutterende personer innenfor selskapet i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (personvernforordningen/GDPR).

Behandling av personopplysninger
Opplysningene du gir i søknaden registreres på Bembers vegne i selskapets rekrutteringssystem.

Vi behandler følgende personopplysninger:

  • Navn
  • Kontaktopplysninger: e-postadresse, telefonnummer, adresse
  • CV (kjønn, fødselsår/alder)
  • Søknadsbrev
  • Vedlagte filer (som f.eks. vitnemål)

Behandlingsansvarlig
Bember AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

Hva skal opplysningene brukes til?
Selskapet bruker kun opplysningene for å behandle jobbsøknaden i rekrutteringsprosessen.

Hvem har tilgang til opplysningene?
Opplysningene som blir gitt kommer til å være tilgjengelige for  HR og rekrutterende ledere i Bember AS. Vi anbefaler at du kun oppgir informasjon som er relevant for den aktuelle stillingen.

Hvor lenge lagres opplysningene?
Samtlige opplysninger vil bli slettet fra Bember AS systemer etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet.
Dersom samtykke er gitt for lagring av personopplysninger for fremtidige rekrutteringsbehov, vil de lagres til en eventuell fremtidig rekruttering av søkeren ikke lenger er relevant og/eller til samtykket er trukket tilbake.

Du har rett til å vite hvilke opplysninger Bember AS har lagret om deg
Du kan be om innsyn i de personopplysninger Bember AS har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra systemene våre.

Kontakt
Ved forespørsel om innsyn / endring / sletting av opplysninger samt øvrige spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger, send e-post til: work@bember.com