DATA OG INNSIKT PÅ BESØKENDE

Få unik innsikt i hvem som besøker og bruker eiendommene dine.

Kontakt oss

Følg kundegrunnlaget ditt i realtid, og få unik innsikt i besøksmønstre og nabolagsprofiler. Det gir muligheter for tilpasset kommunikasjon, datadrevet prismodellering og effektmåling.

Følg kundegrunnlaget i realtid

Vårt datagrunnlag gir dyp innsikt i hvem som besøker og bruker eiendommen i realtid. Ved å koble sammen parkeringsdata med nabolagsprofiler kan vi gjøre avanserte målgruppesegmenteringer.

Tilpass kommunikasjonen

Vi hjelper deg med å knytte kundebasen til eksisterende og potensielle markeder. Tilpass budskap i markeds-kommunikasjonen basert på hvilke segmenter som besøker eiendommen.

Effektmåling

Mål effekten av markedstiltakene ved å se på endringer i segmentenes adferd før og etter ulike markedsaktiviteter.

Øk lønnsomheten med bedre innsikt om kundene

Effektiv markedsføring er avhengig av godt definerte målgrupper for å kunne målstyre budskap i riktig kanal til riktig målgruppe. Ved hjelp av våre avanserte analysetjenester kan vi hjelpe deg med å avdekke hvilke forbrukergrupper som faktisk besøker din eiendom.

Datagrunnlaget vårt kobler parkeringsadferd, besøkslengde og besøksfrekvens med nabolagsprofiler fra Mosaic™ klassifiseringsmetodikk. Metoden deler nabolag inn i ulike grupper basert på demografi, kjøpekraft, familiesammensetning, interesser, holdninger og livsstil.

Med denne segmenteringen kan vi definere gode personas for å optimalisere markedskommunikasjonen med riktig budskap i riktig kanal. Samtidig kan du følge utviklingen av kundegrunnlaget over tid for å avdekke endring i adferd, preferanser og trender. Du kan dermed måle om markedstiltakene dine faktisk har gitt effekt i de ulike målgruppene.

Mosaic™ bygger på offentlig godkjent og tilgjengelig statistikk fra ulike kilder.  Statistikken, eller kombinasjonen av statistikk, kan ikke knyttes direkte til et individ.

Funksjonalitet

Berik parkeringsadferd med avansert målgruppeanalyse og følg utviklingen av kundegrunnlaget i realtid og over tid.

Dashboard med live data

Følg utviklingen av besøksmønstre og parkeringsadferd i realtid og over tid.

Unik målgruppeinnsikt

ANPR-teknologien og eksklusiv tilgang til nabolagsprofiler gjør det mulig å få unik innsikt i besøkendes demografi, kjøpekraft og livsstil.

Avanserte analyser

Få tilgang til avanserte analyser av kundegrunnlaget.

Effektmåling

Mål effekten av markedsaktivitetene gjennom å se på utviklingen i segmenter, besøksmønster og frekvens over tid.

Integreres mot dine systemer

Integrasjon betyr sømløse brukerreiser. Vi kobler oss mot dine systemer etter ønske.

Datadrevet prismodellering

Datagrunnlaget vårt gjør et mulig å videreutvikle prismodeller for å bedre treffe de besøkendes behov.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev og bli oppdatert på siste nytt.

Kontakt oss

Legg inn kontaktinformasjonen
din, så hører du fra oss.